Wear face mask or respirator.

Pohyb všech osob ve společných prostorách kolejí je možný jen s nasazeným respirátorem
nebo nanorouškou splňující požadované parametry. Vždy musí být zakryt nos i ústa!

The movement of all people in the common areas of the dormitory is possible only with a respirator or nanotowel fitted that meets the required parameters.  The nose and mouth must be always covered!